info@padelindoormataro.es

ESCOLA PADEL INDOOR MATARÓ

FILOSOFIA ESCOLA PADEL INDOOR MATARÓ.


L’escola del Padel Indoor Mataró està basada sobre tres pilars: l’escola base (etapa d’iniciació i formació esportiva), l’escola de competició (tecnificació i transició al professionalisme) i l’escola professional i d’elit.

 

La metodologia emprada en la nostra escola, en qualsevol de les seves etapes, està basada en la planificació i periodització exhaustiva dels entrenaments.. L’èxit resideix en detectar les aptituts de cada jugador i desenvolupar-les segons el critei que els entrenadors considerin més adient per una efectiva evolució del joc.

 

Per a que aquest sistema doni els seus fruits, els nostres entrenadors es formen constantment per aprendre a executar els diferents tipus de metodologies per assolit l’èxit tant a curt, mig i llarg termini. 

 

Clica en els següents enllaços per a més informació.


                     ESCOLA BASE & COMPETICIÓ     ESCOLA ADULTS 


  

 

La escuela del Padel Indoor Mataró está basada en tres pilares: la escuela base (etapa de iniciación y formación deportiva), la escuela de competición (tecnificación y transición al profesionalismo) i la escuela profesional y de élite. 

 

La metodologia empleada en nuestra escuela, en cualquiera de sus etapas, está basada en la planificación y periodización exhaustiva de los entrenamientos. El éxito reside en detectar las aptitudes de cada jugador/a y desarrollarlos según el criterio que el entrenador considere más acertada para una efectiva evolución en el juego. 

Para que este sistema dé sus frutos, nuestros entrenadores están en continua formación para aprender a ejecutar los diferentes metodologias para alcanzar el éxito tanto a corto, medio y largo plazo. 


Haz click en los siguiente enlaces para más información. 
 ESCOLA BASE & COMPETICIÓ     ESCOLA ADULTS